Podporujeme v roku 2015
Podporujeme v roku 2015

Podporujeme v roku 2015

Aj v tomto roku podporujeme materiálne dobré akcie a pomáhame tým, ktorí
pomoc potrebujú:


Nová domov a Grandpark Želiezovce - úplety pre šikovné ruky klientiek na výrobu overalov
pre klientov. Za našu pomoc sme dostali veľmi pekný ďakovný list. Sme radi, že sme pomohli.


OSA Športová akadémie Dubnica nad Váhom - poskytli sme tričká združeniu, ktoré sa venuje
deťom všestrannou formou športových aktivít.   


Naučme deti športovať - skvelá akcia našich známych osobností a úspešných športovcov pre deti v Banskej
Bystrici - realizačný tím a aj športovci obliekali naše bavlnené tričká a víťazi dostávali tiež naše oblečko.
A mali sme tam aj svojich zástupcov :) 

naucne deti sportovat

 

Marathon Banská Bystrica - aj tento rok podporujeme banskobystrické združenie a pomáhame
propagovať zdravý životný štýl.


Ľupčiansky beh s prekážkami - ďaľšia akcia na podporu športu a rozvoja okolia Banskej Bystrice
a náš materiálny príspevok v podobe buffiek.  

lupciansky beh a slovenka