V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) je garantované právo vrátenia dodaného tovaru do 14 dní po dodaní zásielky (lehota začína plynutí prevzatím zásielky na pošte, resp. od kuriéra). V prípade, že dodaný tovar kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, pošle tento späť na adresu:

SLOVENKA - Silver, s.r.o.
eshop
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
 

Do balíka je potrebné vložiť kópiu faktúry spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy , úhradu za tovar predávajúci vráti najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim alebo odo dňa doručenia vráteného tovaru. Úhrada bude vrátená zloženkou alebo na účet kupujúceho (podľa požiadavky zákazníka uvedenej vo formulári o odstúpení od zmluvy). Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poštovné, ak zákazník vracia len časť zásielky a kupujúci rovnako znáša aj náklady spojené s vrátením zásielky.

Právo vrátenia tovaru sa vzťahuje len na nepoškodený a nepoužívaný tovar, pričom sa za jeho použitie považuje aj opranie, odstrihnutie etikiet či iné zásahy do samotného výrobku (v takom prípade bude výrobok vrátený späť a nedôjde tak k uplatneniu práva na “Nákup bez rizika”). Ak kupujúci vracia späť súpravu, resp. tovar pozostávajúci z viacerých kusov (napr. pyžamo) je potrebné ho zaslať kompletne.

Kupujúci je povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar nie je možné poslať späť na dobierku. V prípade výmeny tovaru za iný produkt alebo inú veľkosť, kupujúci tento objednáva formou novej objednávky.