Spoločensky zodpovedný podnik 2014

Jedným z najdôležitejších pilierov každého štátu sú spoločensky zodpovedné podniky. Projekt Spoločensky zodpovedný podnik chce upozorniť na podniky, ktoré sú významným pilierom ekonomického rastu krajiny a zároveň pristupujú k podnikaniu s nadhľadom a profesionalitou.

Zodpovedné podnikanie znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita a životné prostredie, ale aj štát.

Zodpovedné podnikanie je teda široký pojem, ktorý je nevyhnutne spojený s každodenným fungovaním firmy a jej správaním sa smerom dovnútra i navonok. Hlavné prínosy zodpovedného podnikania pre firmu zvýšenie predaja (zisku) vďaka ponuke zodpovedných produktov a služieb a lepšej reputácii; zvýšenie lojality existujúcich zamestnancov; zníženie nákladov vďaka opatreniam ekologickej efektívnosti pri prevádzke a výrobe; zlepšenie reputácie a získanie pozitívneho obrazu u širokej verejnosti.

Sme radi, že aj naša spoločnosť bola ocenená titulom Spoločensky zodpovedný podnik.