SLOVENKA-Silver, s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 36 732 524
DIČ: 2022317484
IČ DPH: SK2022317484

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka: 12601/S

(vjazd od ul. Sládkovičova, horná brána bývalého ZVT, adresa pre internetové mapy Sládkovičova 43); GPS: 48.70759806 N, 19.134011362 E

 


 

RIADITEĽ

Tel.: 00421/48/43 54 200
Mob: 00421/910 786 992
E-mail: racova@slovenkabb.sk

SEKRETARIÁT

Tel.: +421/48/43 54 401
E-mail: slovenka@slovenkabb.sk

Odbor pre podnikové predajne, veľkoobchod a tuzemský odbyt

(prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 724
Mob:
+421/911 336 464
+421/910 786 991
E-mail: tuzemsko@slovenkabb.sk

Personálne  oddelenie

(prac. dni: 7,00 - 14,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 410
E-mail: hroncova@slovenkabb.sk

Ekonomický úsek

(prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 523
Mob: +421/903 295 091
E-mail: kalkul@slovenkabb.sk

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba

(prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 523
Mob: +421/903 295 091
E-mail: ochranaudajov@slovenkabb.sk

Veľkoobchodný sklad Banská Bystrica

(prac. dni: 7,00 - 14,00h.)
Tel.:
+421/48/43 54 742
+421/48/43 54 740
Mob: +421/911 116 659
E-mail: shv.slovenka.bb@gmail.com

E-shop

(prac. dni: 7,30 - 15,00h.)
Mob: +421/911 786 992
E-mail: eshop@slovenkabb.sk

Odbor marketingu

(prac. dni: 7,30 - 15,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 700
Mob:+421/903 804 206
E-mail:
export@slovenkabb.sk
marketing@slovenkabb.sk

Odbor logistiky a zásobovania

(prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 730
Mob: +421/903 442 058
E-mail: mtz@slovenkabb.sk

Reklamácie a kvalita

(prac. dni: 7,00 - 14,00h.)
Mob: +421/910 705 517
E-mail: kvalita@slovenkabb.sk

Výrobno-technický úsek

(prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
Tel.: +421/48/43 54 202
Mob: +421/911 786 993
E-mail: vyroba@slovenkabb.sk