Ocenenie za spoluprácu
Ocenenie za spoluprácu

Ocenenie za spoluprácu

Možno niekto povie, že naše reklamy nevidí pravidelne v novinách, časopisoch
či dokonca v TV alebo nepočuje v rozhlase. To preto, lebo my peniaze (a často skôr
 v materiálnej podobe) použijeme na dobré veci. Pomáhame tým, ktorí to potrebujú,
na ktorých štát zabúda alebo jednoducho nemá peniaze. My sa radšej takto dostávame
do povedomia našich zákazníkov. 

A rozhodne nás poteší, keď naše aktivity aj ocenia. Tak tomu bolo aj uplynulý víkend
(13.8.2016), keď riaditeľka našej spoločnosti prevzala od dobrovoľného hasičského zboru
Ocenenie za spoluprácu III. stupňa.


ocenenie od hasicov