Darčeky pre potešenie
 Darčeky pre potešenie

Darčeky pre potešenie

Aj malý darček, akým je balíček našich výrobkov do tomboly, dokáže spríjemniť život. 
A najväčšiu radosť z nich mávajú práve ľudia, ktorým osud nedoprial plnohodnotný život.

Takým ľuďom radi pomáhame.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Trnave je dobrovoľnou,
humanitnou a charitatívnou organizáciou. Ako neštátne, neziskové občianske združenie združuje rodičov
detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, postihnutých ľudí, odborníkov, priateľov a ďalších občanov
s cieľom pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí celý život potrebujú pomoc a podporu spoločnosti.

veríme, že sme prispeli k dobrej nálade.

pomahame