None

Podporujeme Rozum a Cit

V tejto ťažkej situácií aj my pomáhame a okrem tepla domova, detičky dostali aj kvalitné bavlnené nočné aj denné oblečenie.