Spoločensky zodpovedný podnik 2015
Spoločensky zodpovedný podnik 2015

Spoločensky zodpovedný podnik 2015

Jedným z najdôležitejších pilierov každého štátu sú spoločensky zodpovedné podniky.
Aj za rok 2015 sme získali ocenenie za našu prácu - Spoločensky zodpovedný podnik 2015.


spolocensky zodpovedny podnik


Projekt Spoločensky zodpovedný podnik upozorňuje na podniky, ktoré sú významným pilierom

ekonomického rastu krajiny a zároveň pristupujú k podnikaniu s nadhľadom a profesionalitou.
Zodpovedné podnikanie znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, 
s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, 
zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita a životné prostredie, ale aj štát. 

Zodpovedné podnikanie je teda široký pojem, ktorý je nevyhnutne spojený s každodenným 
fungovaním firmy a jej správaním sa smerom dovnútra i navonok. Hlavné prínosy zodpovedného podnikania 
pre firmu zvýšenie predaja (zisku) vďaka ponuke zodpovedných produktov a služieb a lepšej reputácii;
zvýšenie lojality existujúcich zamestnancov; zníženie nákladov vďaka opatreniam ekologickej efektívnosti
pri prevádzke a výrobe; zlepšenie reputácie a získanie pozitívneho obrazu u širokej verejnosti.