Rodina na tričku 2015
Rodina na tričku 2015

Rodina na tričku 2015

Aj tento rok sme podporili akciu "Rodina na tričku" v komunitnom centre (zariadení ADCH Košice)
s témou Moja škola.

Akcia sa konala 23. októbra 2015 a úlohou detí bolo tému zrealizovať maľbou na tričko.
Akcia prebehla v dopoludňajších hodinách, všetci spoločne maľovali podľa svojej fantázie na tričko,
ktoré sme venovali organizátorom. Cieľom tejto akcie bolo prepojiť služby KC s ostatnými zariadeniami
v Lipanoch, dosiahnuť, aby ostatné deti, mládež i starí spoluobčania strávili nejaký čas s rómskymi
spoluobčanmi.


rodina na tricku rodina na tricku

 
"Tejto akcie sa zúčastnili: nultých tried Základnej školy komunitného centra, MŠ kpt. Nálepku, Spojená škola, 

Základná škola Hviezdoslavova, Gymnázium Komenského, Dom pokojnej staroby, SOU poľnohospodárske,
Rehabilitačné stredisko.  Spolu maľovali rôzne vekové kategórie - najmladší účastník 3 roky a najstarší 87 rokov. 

Mali sme problém vybrať najoriginálnejšiu tvorbu a umiestniť ho na 1., 2. a 3. miesto. Na konci akcie prišlo
vyhodnotenie a odovzdanie cien, všetci zúčastnení boli odmenení maličkostí a diplomom.
Vyrobené tričká budú
postupne vystavované v jednotlivých zariadeniach.

Chceli by sme poďakovať sponzorom a jedným z nich bola aj Slovenka Banska Bystrica, ktorí prispeli
k úspešnej realizácii akcie.

Všetkým Vám patrí VEĽKE ĎAKUJEME A PÁN BOH ZAPLAŤ.

Marko Urdzik
manažér KC Lipany"

Sme radi, že sme zase pomohli a veríme, že všetci zúčastnení mali z akcie radosť.