Pomáhame k pekným zážitkom
Pomáhame k pekným zážitkom

Pomáhame k pekným zážitkom

Aj k tejto akcii sme prispeli - veľmi radi sme poskytli farebné tričká :)

Podporili sme benefičné kultúrne podujatie s názvom "OSMIDIV", ktorého už siedmy ročník
sa konal v nedeľu 21.augusta 2016 na amfiteátri v Banskej Štiavnici pre mentálne a zdravotne postihnuté
deti z  27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Banskobystrického kraja.

 

osmidiv  

osmidiv

osmidiv

osmidiv

osmidiv