Podpora, ktorá robí radosť
Podpora, ktorá robí radosť

Podpora, ktorá robí radosť

Radi podporujeme dobré veci a pomáhame materiálne ľuďom, ktorí to potrebujú najviac


Dobrý deň prajeme vážené vedenie spoločnosti SLOVENKA – Silver, s.r.o.,

veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom "Dúha v srdci", ktoré sme aj
s Vašu pomocou usporiadali piatym rokom dňa 25.septembra 2016, v dome kultúry v Novom meste nad Váhom
pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Trenčianskeho  kraja.

Podujatie navštívilo spolu 638 hendikepovaných z 27 ústavov a zariadení spolu so svojím doprovodom
a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 146 bežných návštevníkov.

V prílohe mailu vám zasielame fotografie z podujatia.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POMOC.

 duha v srdci

pomahame

 

A písalo sa o tejto skvelej akcii aj v novinách.

A aj pekne video :)