Kontakty

Kontakty

mapka SLOVENKA BB

mapka SLOVENKA BB 

    

 Kontakty

  SLOVENKA –  Silver, s.r.o.          

  Zvolenská cesta 14  
  974 05 Banská Bystrica 
  Slovensko

  (vjazd od ul. Sládkovičova, horná   brána bývalého ZVT,
  adresa pre internetové
  mapy Sládkovičova 43)  

  GPS: 48.70759806 N,
  19.134011362 E

  zapísaná v Obchodnom registri
  Okresného súdu 
  Banská Bystrica, odd.: Sro,
  vložka: 12601/S

  IČO: 36 732 524
  DIČ: 2022317484
  IČ DPH: SK2022317484 

  RIADITEĽ:

  Tel.: 00421/48/43 54 200
  Mob: 00421/910 786 992
  Fax: 00421/48/41 51 629

  E-mail: 
  racova@slovenkabb.sk 

  SEKRETARIÁT:

  Tel.: +421/48/43 54 401 
  E-mail: 
  slovenka@slovenkabb.sk 

  Ekonomický úsek:

  (prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 523
  Mob: +421/910 786 990
  E-mail: kalkul@slovenkabb.sk 

 Personálne  oddelenie: 

  (prac. dni: 6,30 - 14,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 410
  Email: person@slovenkabb.sk

 
 Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba:

  (prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 523
  Mob: +421/910 786 990
  E-mail: 
ochranaudajov@slovenkabb.sk

 

 

 

 


  Odbor tuzemského 
  odbytu:

  (prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 724
  Mob: +421/911 336 464
  Mob: +421/910 786 991 
  E-mail:
  tuzemsko@slovenkabb.sk

  Veľkoobchodný sklad
  B. Bystrica:

  (prac. dni: 6,30 - 14,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 742, 
  +421/48/43 54 740
  Mob: +421/911 116 659 
  Fax: +421/48/41 51 629 
  E-mail: 
  shv.slovenka.bb@gmail.com 

 Odbor zahraničného
odbytu a marketingu:

  (prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 700
  Mob:+421/903 804 206
  E-mail:
  export@slovenkabb.sk    marketing@slovenkabb.sk  

 
E-shop:

  (po-štv: 7,30 - 15,30h.,
   pi: 7,30 - 15h.)

  Mob: +421/911 786 992
  E-mail:
  eshop@slovenkabb.sk 

 Odbor logistiky zásobovania:

  (prac. dni: 7,00 - 15,00h.)
  Tel.: +421/48/43 54 730 
  Mob: +421/903 442 058 
  E-mail: mtz@slovenkabb.sk