PF 2016
PF 2016

PF 2016

Prajeme našim súčasným, ale aj tým budúcim zakazníkom v novom roku veľa zdravia,
šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

Veríme, že aj v roku 2016 nájdete pravidelne cestu do našich predajní a vždy si
vyberiete niečo z našej ponuky pre seba a pre svojich blízkych.
  

pf 2016 praje SLOVENKA-Silver BB