Ocenenia - Spoločensky zodpovedný podnik
Ocenenia - Spoločensky zodpovedný podnik

Ocenenia - Spoločensky zodpovedný podnik

Sme radi, že naša práca, zodpovednosť a fungovanie firmy boli ocenené aj za roky 2016 a 2017
titulom Spoločensky zodpovedný podnik.


    spolocensky zodpovedny podnik 2016       spolocensky zodpovedny podnik 2017


spolocensky zodpovedny podnik 2016

spolocensky zodpovedny podnik 2017