Informácia pre veľkoobchodných partnerov
Informácia pre veľkoobchodných partnerov

Informácia pre veľkoobchodných partnerov

Ku dňu 24.4.2018 definitívne končí činnosť náš veľkoobchodný sklad
v Prievidzi.

V budúcnosti Vás oblúži náš veľkoobchodný sklad v Banskej Bystrici v sídle firmy
alebo je množné dohodnúť odber aj u našich obchodných cestujúcich.
Pre bližšie informácie kontaktujte odbor tuzemského odbytu tu.